Info

Info

Varangerfestivalen er Nord-Norges største festivaler og en av Norges eldste festivaler med sine 37 år. Festivalen går av stabelen i uke 32 hver sommer i Vadsø, Øst-Finnmark. Vi har fokus på jazz, egenproduksjoner og artister fra Nordområdene.

I sommer holdes festivalen mellom onsdag 7. august og lørdag 10. august. Hvis du kommer til Varangerfestivalen med fly, er det letteste å fly til Vadsø Lufthavn. Alternativt kan du fly til Kirkenes og kjøre bil rundt fjorden. Det tar omtrent 2,5 timer.

Varangerfestivalen har besluttet seg for å åpne opp tribunen i Vadsøhallen for alle over 15 år (gjelder for dem som er født 2004 og tidligere). Dette betyr at denne delen av hallen er rusfri og personer som er beruset ikke får tilgang til denne delen av arenaen. De som befinner seg på denne tribunen får ikke gå ned på gulvet i Vadsøhallen.

For resterende del av festivalen gjelder følgende;

For deg som er født mellom 2005 og 2006:
Du har tilgang til konserter som starter før 22.00. Du må ha med deg verge (ser vergeordning her under)

For deg som er født 2004 og tidligere:
Du har tilgang til alle konserter sammen med verge.
Du har tilgang til tribunen i Vadsøhallen uten verge.

Varangerfestivalens vergeordning

– Den mindreårige må ha fylt 13 år.
– Den mindreårige må ha følge av forelder/foresatt, og man kan kun være verge for en person om gangen. 2 st hvis det er søsken.
– Verge kan ikke drikke alkohol og merkes også med svarte kryss på begge hender.
– Alle mindreårige skal merkes med svarte kryss på begge hender.
– Det må fylles ut vergeskjema i døren før inngang, som må signeres av ansvarlig vakt/scenesjef og den mindreåriges foresatte.
– Den mindreårige må forlate lokalet umiddelbart etter konsertslutt.

Festivalkontor

Mandag 5. august åpner vårt festivalkontor på Scandic Hotel Vadsø. Åpent hver dag kl. 12. – 18.

Ledsagerbevis

Fri ledsagerbillett til alle våre konserter for innehaver av ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Bongretur

Ubrukte bonger kan returneres for refusjon ved vårt kontor i Hermetikken Kulturnæringshage. Frist onsdag den 14. aug kl 16.00.

Overnatting

Varangerfestivalen har festivalcamping på Ørtangen i samarbeid med Vadsø Ungdomskorps. Billetter selges på samme sted som du kjøper konsertbillettene og festivalpassene.
Vår samarbeidspartner er Scandic Hotel Vadsø. Tlf +47 78 95 52 50

Varangerfestivalen
Postboks 356, 9811 Vadsø
Tlf: + 47 451 17 261
E-post: robert@varangerfestivalen.no