Article 3

Article 3

Urfolk har rett til selvbestemmelse på dansegulvet. I kraft av denne rett utøver de fritt sine egne moves og joikehåndens akselerasjon, og bestemmer fritt blingnivå, sydispartner og guksiinnhold.

Article 3 består av Sunna Nousuniemi og Anne Henriette Nilut. De spiller samisk- og urfolksmusikk fra hele verden.

Article 3

Álgoálbmogiin lea vuoigatvuohta iešmearrideapmái dánsunláhttis. Dán vuoigatvuođa vuođul sii mearridit friddja iežaset lihkkastagaid, juoigangieđa leahtu, čikŋágasvuođa dási, sydis guoimmi ja guvssi sisdoalu.

Article 3 leat Sunna Nousuniemi ja Anne Henriette Nilut. Sii čuojahit sámi- ja álgoálbmot musihkka olles máilmmis

Finnmarkenteltet 09. August kl. 22:00 til 01:00