Åpent seminar om vår talentutvikling!

Velkommen til åpent seminar om talentutvikling i Nord-Norge!

Varangerfestivalen og Sparebank 1 Nord – Norge Samfunnsløftet og Talent Norge inviterer til seminar om talentutvikling i nord.
Idag Onsdag 7 august på Varangerfestivalen i Vadsø på Scandic Vadsø.

14.00:
Varanger Talent Academy – Hva, hvem og hvorfor? v/Festivalsjef Robert Lundgren

14.15:
Møt Arctic Talent 2019: Heave Blood and Die
Bandintervju med årets vinnere at Nord-Norges største artiststipend.

14.45:
Hvem betaler 400 000 hvert år til en Nordnorsk artist og hvorfor?
Samtale med Andreas Wulff fra Vår Energi AS. Som sammen med Varangerfestivalen ligger bak Arctic Talent stipendet?

15.00
Kaffepause

15.15-16.00:
«Hvordan kan vi samarbeide til å bygge landsdelens talentsatsing enda større?»
Dialogmøte mellom de ilke talentsatsingene i Nord og bransjen forøvrig.